Algemene voorwaarden

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor de verkoop van de producten aangeboden door Made by Trieneke , Hoogkouterbaan 52, 9450 Haaltert, België.

Made by Trieneke is onderdeel van Diamond Solar Solutions BV, Hoogkouterbaan 52, 9450 Haaltert, België. Hierna verder genoemd Made by Trieneke. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

 

  • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op
  • Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.
  • Made by Trieneke gebruikt als voorbeeld op deze website soms artikelen met bedrukkingen die door Made by Trieneke zijn geproduceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan Made by Trieneke melden.
  • De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. Made by Trieneke neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.
  • Bij gebrek aan betaling van de geleverde goederen na de voorziene betalingstermijn stelt de koper zich bloot aan inning van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met 10 % schadevergoeding met een minimum van 25 EUR en verwijlinteresten van 7 %, desnoods via gerechtelijke weg.
  • Made by Trieneke levert ook goederen voor niet beroepsmatige doeleinden.
  • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Dendermonde.