Verzend- en leveringsbeleid

Artikel 1 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief bedrukking, BTW en alle andere verplicht door de klant te betalen taksen of belastingen.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 2 : Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgemaakt, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons op te nemen via info@madebytrieneke.be. 

Made by Trieneke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 : Online aankopen

De klant selecteert de artikelen die hij wenst aan te kopen en plaatst deze in het winkelmandje. 

Wanneer de klant alle gewenste artikelen in het winkelmandje heeft toegevoegd, kan hij van hieruit naar de bestelprocedure gaan door te klikken op ‘bestelling afronden’.

Vervolgens kiest de klant de gewenste verzendmethode en betaalmethode.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:‚Äč

  • Bancontact / Mister Cash (BE)
  • Belfius Pay Button

Er zijn geen kosten verbonden aan deze betaalwijzen.

Artikel 4 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

Made by Trieneke zal steeds trachten om alle aangekochte artikelen binnen max. 5 werkdagen aan te bieden aan de leverancier. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost of Mondial Relay.  De klant kan kiezen voor levering thuis, of op een ander zelf te kiezen adres.

Made by Trieneke kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen bij de leverancier, zijnde Bpost of Mondial Relay, zoals daar zijn stakingen, verlies, beschadiging, enz.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en binnen de 2 dagen na ontvangst worden gemeld aan info@madebytrieneke.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Made by Trieneke was geboden. 

De leveringskosten voor pakketten bedragen:

Bpost 24h - Afhaalpunt:

0 - 5 kg : 4,40 €

5 - 10 kg : 4,70 kg

+ 10 kg : 8 €

 

Bpost  - Postadres:

0 - 5 kg : 5,70 €

5 - 10 kg : 7,20 €

+ 10 kg : 10,70 € 

 

Mondial Relay:

0 - 5 kg : 3,75 €

5 - 10 kg : 4 €

+ 10 kg: 5 €

Voor levering naar andere landen, gelieve contact op te nemen via , dan kunnen wij voor u de leveringskost hiervoor opvragen.

Kosten voor retourzendingen zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij het geleverde goed een defect vertoont waar de klant niet verantwoordelijk voor gesteld kan worden. Ook deze dienen binnen de 2 dagen gemeld te worden via mail naar info@madebytrieneke.be.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Made by Trieneke. 

Artikel 6 : Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.” 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Made by Trieneke, Hoogkouterbaan 52, 9450 Haaltert,  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Made by Trieneke heeft meegedeeld, terugzenden aan Made by Trieneke, Hoogkouterbaan 52, 9450 Haaltert.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Made by Trieneke zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Made by Trieneke alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de eventuele leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Made by Trieneke op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Made by Trieneke wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Made by Trieneke geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Made by Trieneke betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Gepersonaliseerde artikelen of artikelen op maat gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.